Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113315

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Koordynacja prac GIW w zakresie dwustronnej i wielostronnej współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z wybranymi państwami trzecimi
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i obsługą służbowych wyjazdów zagranicznych Kierownictwa, organizowaniem i obsługą wizyt delegacji zagranicznych z przypisanych państw na szczeblu Inspektoratu, zawieraniem przez Głównego Lekarza Weterynarii porozumień międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie weterynarii ze służbami weterynaryjnymi przypisanych państw.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazów uzgodnionych świadectw weterynaryjnych i wymagań weterynaryjnych państw trzecich, rejestru umów międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie weterynarii, rejestru międzynarodowych porozumień Głównego Lekarza Weterynarii.
 • Weryfikacja i dokonywanie tłumaczeń z języka angielskiego i na język angielski, w celu zapewnienia poprawności językowej przetwarzanych dokumentów.
 • Prowadzenie korespondencji w języku angielskim, w celu zapewnienia poprawności językowej przetwarzanych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Wiedza: znajomość obcojęzycznej terminologii specjalistycznej weterynaryjnej.
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka hiszpańskiego, lub francuskiego, lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ