Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113240

Warunki pracy


 • Kontakty zewnętrzne (Influencerzy, wykonawcy, partnerzy współpracujący przy przygotowywaniu contentu w mediach społecznościowych i internecie, użytkownicy mediów społecznościowych)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (np. prowadzenia relacji z wydarzeń, które odbywają się poza Warszawą, czasem również w weekendy lub poza godzinami pracy)

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/deklaracja-dostepnosci-ministerstwa-funduszy-i-polityki-regionalnej

Zakres zadań

 • Przygotowuje plany komunikacji, tworzy angażujące treści na kanałach w mediach społecznościowych oraz wybiera formy promocji. Prowadzi profile w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych (m.in. odpowiada za tworzenie postów, pełni funkcję redaktora, współpracuje z wykonawcami, współtworzy grafiki);
 • Współtworzy strategię komunikacji w mediach społecznościowych, monitoruje przebieg oraz analizuje efektywność prowadzonych kampanii, działań i projektów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych;
 • Prowadzi kampanie, działania i projekty informacyjne, promocyjne i edukacyjne; (m.in. analizuje efektywność podejmowanych działań, określa cele i komunikaty, monitoruje przebieg kampanii, nadzoruje wykonawców, prowadzi kampanie płatne, podejmuje działania z obszaru zarządzania kryzysowego);
 • Przygotowuje materiały informacyjne i promocyjne, w tym materiały graficzne, proste filmiki, współpracuje i nadzoruje wykonawców, opracowuje koncepcję graficzną, ocenia dostępność cyfrową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu marketingu w internecie, w szczególności w mediach społecznościowych;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, kreatywność, rzetelność;
 • Umiejętność obsługi mediów społecznościowych
 • Umiejętność redagowania tekstów przeznaczonych do mediów społecznościowych oraz przygotowywania grafik;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ