Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113206

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.  

Zakres zadań

 • Dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych GITD oraz bieżące księgowanie w programie finansowo-księgowym;
 • Obsługuje rejestry księgowe;
 • Prowadzi rozrachunki dotyczące należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, świadczeń dla pracowników oraz prowadzi korespondencje z kontrahentami;
 • Współpracuje przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych z wykonania wydatków, sprawozdania finansowego oraz innych bieżących raportów i informacji;
 • Angażuje środki finansowe na podstawie dokumentów źródłowych, dla których nie zostały zawarte umowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości;
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: sumienność, organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, współpraca w zespole, myślenie analityczne, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs księgowości I stopnia;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
APLIKUJ TERAZ