Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113232

Warunki pracy


 • Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Bardzo krótkie terminy związane z opiniowaniem dokumentów rozpatrywanych przez SKRM i
  RM.

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • uczestniczy w procesie przygotowania krajowych dokumentów strategicznych oraz ich procedowania na poszczególnych etapach uzgodnień (w szczególności projektu aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju) oraz zapewnia spójność dokumentów związanych z wdrażaniem funduszy europejskich z tymi dokumentami
 • bada zgodność strategii rozwoju, polityk publicznych i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego,
 • identyfikuje potencjalne problemy i zagrożenia w realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego,
 • odpowiada za sprawozdawczość z realizacji strategii/programów, w szczególności z realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego,
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe Departamentu związane z koordynacją polityki rozwoju, w tym posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza na temat krajowych dokumentów strategicznych oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi MS Office Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ