Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113016

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy


 

Zakres zadań

 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych), tj. przygotowuje projekty odpowiedzi, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej,
 • prowadzi obsługę korespondencji i dokumentacji, tj. sporządza projekty pism/odpowiedzi na korespondencję, ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów, rozdziela korespondencję pomiędzy pracowników komórki organizacyjnej itp.,
 • prowadzi rejestry, ewidencje oraz statystyki departamentowe, sporządza raporty,
 • bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych, tj. prowadzi postepowania wyjaśniające, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia,
 • przyjmuje interesantów i udziela informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi pakietu (MS Office)
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ