Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113176

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (realizowane są zadania o charakterze cyklicznym, praca wiąże się z okresowym zwiększeniem jej natężenia oraz presją czasu, co wynika z harmonogramu poszczególnych procesów budżetowych).

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowywaniu uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym, w tym skonsolidowanego planu wydatków w układzie zadań budżetowych
 • Bierze udział w opracowywaniu informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym
 • Bierze udział w opracowywaniu projektu ustawy budżetowej oraz sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej w zakresie programów wieloletnich w układzie zadaniowym
 • Opiniuje projekty zmian w budżecie w układzie zadaniowym oraz zmian w planach finansowych w układzie zadaniowym jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do ich sporządzania
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów dokumentów z zakresu polityki rozwoju (strategii, polityk, programów, w tym w szczególności programów wieloletnich) w zakresie dotyczącym budżetu zadaniowego
 • Współpracuje z dysponentami części budżetowych i jednostkami sektora finansów publicznych oraz udziela im pomocy merytorycznej w zakresie prac nad budżetem zadaniowym
 • Określa, we współpracy z dysponentami środków budżetu państwa, obszary działań państwa (funkcji), zadań, podzadań i działań w układzie zadaniowym budżetu państwa
 • Bierze udział w pracach w zakresie utrzymania i rozwijania narzędzi informatycznych wspierających budżet zadaniowy oraz w sprawowaniu merytorycznego nadzoru nad ich funkcjonowaniem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz plików tekstowych MS Word
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub matematyka lub informatyka lub administracja
 • Znajomość procedur i struktur administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ