Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112816

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • wyjazdy służbowe,

 • obsługa interesantów (kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy),

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz (np. udział w rozprawach sądowych).


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (m.in. opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski itp.),
 • przyjmuje interesantów i udziela informacji w zakresie prowadzonych spraw,
 • bierze udział w wykonywaniu zastępstwa procesowego (w tym: przygotowuje pisma procesowe i materiał dowodowy),
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami
 • Znajomość Kodeksu cywilnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ