Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112837

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bierze udział w planowaniu i realizacji zadania w zakresie uruchamiania i monitoringu realizacji środków europejskich na zadania w obszarze opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.
 • ­Analizuje i weryfikuje sprawozdania z realizacji ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym w celu uzyskania danych w tym zakresie i sporządzania stosownych analiz.
 • ­Przygotowuje wkłady do projektów zmian w zakresie elektronicznej sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • ­Monitoruje, pod względem statystycznym, realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń wychowawczych w celu uzyskania danych w tym zakresie.
 • ­Przygotowuje wkład z danymi i analizami służącymi realizacji planowania i sprawozdawczości realizacji budżetu państwa w układzie zadaniowym.
 • ­Przygotowuje wkłady z danymi statystycznymi w ramach realizacji zdań z zakresu Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ­Znajomość przepisów z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w szczególności związanych z finansowaniem (rozdział 8)
 • Znajomość ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, w szczególności związanych z finansowaniem (rozdział 5)
 • ­Umiejętność analizy, syntezy i interpretacji danych statystycznych
 • ­Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office, w szczególności MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ