Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109830

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 •  Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • uczestniczy we wdrażaniu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, m.in. weryfikuje wnioski o płatność, prowadzi konsultacje i uzgodnienia
 • przygotowuje wezwania do zwrotu środków, zestawienia w zakresie poniesionych wydatków, wykrytych nieprawidłowości, zwróconych bądź pozostających do zwrotu środków
 • organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów, w tym uczestniczy w tworzeniu dokumentów projektowych i na bieżąco współpracuje z beneficjentami projektów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Programów EWT zarządzanych przez Polskę w perspektywie 2014-2020
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność obsługi MS Office
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ