Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97500

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.  

Zakres zadań

 • Przygotowuje karty rejestracyjne dotyczące kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego i przekazuje je do właściwych jednostek Policji;
 • Składa oraz ewidencjonuje skargi i reklamacje pocztowe;
 • Rozlicza bloczki mandatowe oraz przypisane serie i numery mandatów karnych generowanych za pomocą systemu teleinformatycznego, we współpracy z pozostałymi wydziałami;
 • Zamawia dokumenty archiwizowane przez zewnętrznego operatora korespondencji, w tym prowadzi ewidencję wniosków o ich udostępnienie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Umiejętności IT;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, komunikatywność, samodzielność, sumienność, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B od minimum 2 lat.
APLIKUJ TERAZ