Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87641

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (okresowa konieczność pracy w nietypowych godzinach związana z trybem prac nad budżetem państwa)

Zakres zadań

 • Współpracuje przy analizach dotyczących kształtowania się wydatków i kosztów jednostek objętych SRW (stabilizująca reguła wydatkowa), stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej.
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów i zestawień niezbędnych do opracowania projektu ustawy budżetowej.
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów i zestawień niezbędnych do opracowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej.
 • Bierze udział w opracowywaniu opinii do projektów aktów prawnych oraz planów finansowych z zakresu właściwości wydziału.
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów i zestawień na potrzeby Najwyższej Izby Kontroli.
 • Współpracuje przy wyliczeniu nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz rezydualnych krajowych wydatków budżetu państwa wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii
 • Umiejętność zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość pakietów statystycznych lub ekonometrycznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ