Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85935

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/międzynarodowe Ministerstwa w tym: zapewnia obsługę logistyczną, tworzy harmonogramy spotkań i wydarzeń, zapewnia obsługę udziału prelegentów i ekspertów zewnętrznych;
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
 • Monitoruje, aktualizuje i kontroluje realizację umów/porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami;
 • Prowadzi i koordynuje proces przyznawania patronatów;
 • Opracowuje i kontroluje wykonanie budżetu projektów;
 • Weryfikuje wnioski dotyczące rezerw celowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Ogólna znajomość funduszy UE – Program Operacyjna Pomoc Techniczna
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, negocjowanie, rzetelność, myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ