Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85097

Warunki pracy

Zakres zadań

 • bierze udział w przygotowaniu wydarzeń informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich, w tym tworzy harmonogram spotkań i wydarzeń dotyczących Funduszy Europejskich, zapewnia obsługę logistyczną spotkań i wydarzeń, odpowiada za merytoryczne przygotowanie spotkań i wydarzeń dotyczących Funduszy Europejskich, zapewnia obsługę udziału prelegentów/ekspertów zewnętrznych
 • monitoruje i analizuje efektywność działań promujących Fundusze Europejskie
 • uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych
 • pomaga w przygotowywaniu i organizacji konkursów informacyjno-promocyjnych
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej/inne wnioski i zapytania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność organizacji spotkań/eventów
 • wiedza z zakresu funduszy europejskich i zamówień publicznych
 • wiedza z zakresu PR oraz komunikacji społecznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • znajomość pakietu Ms. Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ