Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79063

Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Bada zgodność strategii i programów – analizuje wdrażanie programów pod kątem realizacji strategii
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego itp.) – sporządza/weryfikuje analizy materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem
 • Prowadzi analizy m.in. społeczno-gospodarcze i terytorialne, finansowo-ekonomiczne, zarządczo-organizacyjne na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/programów/ projektów, na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk, na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne
 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe i międzynarodowe Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji, monitorowaniu, rozliczaniu projektów lub wdrażaniu funduszy UE lub PR
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Wiedza zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i jego relacji z organami samorządu terytorialnego
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ