Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78702

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze.

 • nietypowe godziny pracy,

 • wyjazdy służbowe,

 • Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi konsultacje wizowe w systemie teleinformatycznym.
 • Wymienia informacje z centralnymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen oraz instytucjami krajowymi.
 • Udziela informacji telefonicznych przedstawicielom instytucji zaangażowanych w konsultacje.
 • Uczestniczy w pracach technicznych związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem systemów i narzędzi teleinformatycznych, np. KSK, VIS, VIS Mail, w zakresie kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 • Realizuje dodatkowe zadania związane z konsultacjami wizowymi, w tym kontakty z partnerami Schengen i instytucjami zaangażowanymi w proces konsultacji także poza systemem teleinformatycznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Znajomość kodeksu wizowego.
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - B1.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego Pobyt.
 • Przeszkolenie z systemu VIS, SIS2, VIS Mail.
 • Znajmość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym - B1
APLIKUJ TERAZ