Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78340

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca pod presją czasu,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Rejestrowanie korespondencji wpływającej do wydziału, dokonywanie adnotacji o biegu spraw i sposobie ich załatwienia;
 • Przedstawianie spraw, dokumentacji nietworzącej akt sprawy oraz dokumentów w obrębie spraw naczelnikowi wydziału i referentom zgodnie z dekretacją;
 • Przekazywanie adresatom i przygotowywanie do wysłania dokumentów wychodzących z wydziału;
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej spraw wydziału;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i analiz w celu realizacji obowiązków wynikających ze statystyki publicznej oraz wprowadzania rozwiązań usprawniających pracę wydziału;
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania dotyczące kwestii kancelaryjnych w zakresie właściwości wydziału;
 • Odnotowywanie zmian na listach biegłych sądowych;
 • Przygotowywanie i przekazywanie akt spraw do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy na stanowisku kancelaryjno-biurowym
 • znajomość zasad funkcjonowania resortu sprawiedliwości
 • ogólna znajomość specyfiki pracy kancelaryjnej
 • ogólna znajomość zasad archiwizacji
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych
 • doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów, otwartość na zmiany, komunikacja, umiejętność współpracy, radzenie sobie z presją
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ