Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77379

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe: kilka razy w roku

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz kilka razy w tygodniu

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • uczestniczy w procesie wdrożenia dyrektywy o dostępności produktów i usług (Europejskiego aktu o dostępności) do polskiego porządku prawnego, tj. bierze udział w kolejnych etapach krajowego procesu legislacyjnego, opracowaniu projektu ustawy wdrożeniowej, uczestniczy w organizowaniu procesu konsultacji publicznych projektu ustawy
 • opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych, umów międzynarodowych oraz porozumień, a także innych dokumentów rządowych
 • dokonuje analiz prawnych projektów aktów prawnych wdrażających przepisy prawa UE
 • bierze udział w opracowywaniu stanowiska Polski w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej
 • monitoruje aktualny stan prawny i orzecznictwo w zakresie zgodności aktów prawa polskiego z prawem UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne z dziedziny prawa lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość procesu legislacyjnego UE oraz zagadnień dotyczących integracji europejskiej
 • Język angielski ze znajomością terminologii prawniczej na poziomie co najmniej B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Znajomość MS Office
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ