Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75884

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy prawne (np. przygotowuje projekty opinii, wyjaśnień, ocen; opracowuje i opiniuje projekty umów, porozumień; sporządza opinie prawne).
 • Monitoruje stan prawny pod kątem zmian istotnych z punktu widzenia realizowanych w komórce zadań, przygotowuje analizy i rekomendacje.
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich.
 • Organizuje spotkania i inne wydarzenia związane w pracą z komórce (tj. przygotowuje wkłady merytoryczne, prezentacje, materiały i publikacje; zapewnia obsługę prelegentów/ ekspertów zewnętrznych; bierze udział w spotkaniach i wydarzeniach; przygotowuje dokumenty podsumowujące).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • ogólna znajomość bieżącej sytuacji gospodarczej Polski
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ