Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75706

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – związane z tematyką Agendy 2030 (konferencje, spotkania)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
  niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób
  niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • bierze udział w monitorowaniu wdrażania strategii i programów – w szczególności implementacji przez Polskę Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne dot. celów zrównoważonego rozwoju
 • uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa w zakresie wdrażania Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju
 • prowadzi analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych, polityk, programów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz analizy na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, w tym pod kątem uwzględnienia celów w politykach krajowych i unijnych
 • bierze udział w organizacji spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa, związanych z realizacją projektów przygotowywanych we współpracy z organizacjami międzynarodowymi
 • współuczestniczy w obsłudze interpelacji i zapytań poselskich w zakresie spraw we właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki zrównoważonego rozwoju
 • wiedza z zakresu uwarunkowań procesów rozwojowych
 • wiedza z zakresu stosunków i organizacji międzynarodowych
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ