Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74868

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- przemieszczanie się pomiędzy obiektami MS na terenie Warszawy,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Zapewnia warunki umożliwiające płynną obsługę gości i interesantów wchodzących do obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Organizuje, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, dostawy materiałów i wyposażenia do budynków Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Nadzoruje pracę biur przepustek w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Wykonuje zadania związane z wystawianiem i anulowaniem przepustek pracowniczych.
 • Bierze udział w kontrolowaniu poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu przepustek dla gości.
 • Monitoruje poprawność procesu przetwarzania danych osobowych w biurach przepustek.
 • Współpracuje przy wykonywaniu zadań związanych z monitorowaniem stanu bezpieczeństwa w sądach powszechnych.
 • Współpracuje w zakresie monitorowania i analizowania przypadków agresji skierowanej do sędziów oraz innych osób w sądach powszechnych, w związku z realizacją zadań wymiaru sprawiedliwości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o ochronie osób i mienia,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w części dotyczącej bezpieczeństwa sądów,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, doskonalenie zawodowe, otwartość na zmiany, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, komunikacja, myślenie analityczne,
 • znajomość zasad obsługi elektronicznych systemów wspierających ochronę: systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji przemysłowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ