Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74337

Warunki pracy

Zakres zadań

 • odpowiada za organizowanie naboru projektów, formalną/merytoryczną ocenę i wybór projektów pozakonkursowych (w tym instrumentów finansowych)
 • monitoruje postęp rzeczowo-finansowy w realizacji projektów
 • rozlicza wnioski o płatność i rozpatruje wnioski o zmianę w projektach
 • współpracuje na bieżąco z wnioskodawcami/beneficjentami projektów
 • bierze udział w kontrolach oraz wizytach monitoringowych projektów pozakonkursowych (w tym instrumentów finansowych)
 • przygotowuje interpretacje i stanowisko Ministerstwa oraz odpowiedzi na pytania w zakresie realizacji programu/ projektów (w tym: systemu instytucjonalnego, kwalifikowalności wydatków, kontroli, pomocy publicznej etc.)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarach związanych z finansowaniem przedsiębiorstw, w podmiotach typu: banki, instytucje otoczenia biznesu, fundusze venture capital, jednostki administracji publicznej
 • podstawowa wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE, w tym instrumentów finansowych
 • wiedza nt. różnych instrumentów wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw (w szczególności start-upów)
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ