Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72941

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie przygotowywania analizy ryzyka i programów audytu.
 • Uczestniczy w prowadzonych audytach bezpieczeństwa systemów informatycznych w instytucjach uczestniczących w procesie wydatkowania środków z funduszy UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych.
 • Uczestniczy w wykonywaniu testów mechanizmów kontrolnych w systemach informatycznych w audytowanych instytucjach oraz wspiera pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych w zakresie audytu aplikacyjnych mechanizmów kontrolnych.
 • Bierze udział w dokumentowaniu prac audytowych, udziela odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz archiwizuje informacje.
 • Bierze udział w przygotowywaniu arkuszy ustaleń oraz sprawozdań z audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Bierze udział w realizacji procedur nadawania uprawnień do systemów informatycznych SL2014, SFC2014, dysków sieciowych oraz systemu NIWA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu w zakresie realizowanych zadań oraz robocze pisemne komunikowanie się z KE
 • Wiedza z zakresu informatyki niezbędna do przeprowadzenia audytów (zagadnienia sieciowe, systemy operacyjne, bazy danych)
 • Umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Komunikatywność
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza w zakresie standardów audytu systemów informatycznych COBIT/ ISO 27000
 • Wiedza w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • Wiedza w zakresie zarządzania usługami IT w oparciu o zbiór dobrych praktyk ITIL
 • Znajomość standardów oraz zasad prowadzania audytów informatycznych
APLIKUJ TERAZ