Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72560

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- obsługa klientów zewnętrznych,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesie koncesjonowania, wydawania zezwoleń, sprawowania nadzoru bieżącego (monitorowanie oraz analizowanie sytuacji finansowej) nad posiadaczami koncesji lub zezwoleń poprzez analizowanie dokumentów finansowych i przygotowywanie projektów opinii na temat sytuacji finansowej podmiotów rynku lotniczego, jak również poprzez udział w kontrolach w podmiotach w celu zapewnienia zgodności ich działania z przepisami prawa oraz ograniczenia ryzyka zakłóceń w ciągłości świadczenia usług.
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach zatwierdzenia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi naziemnej w portach lotniczych, w tym w prowadzeniu korespondencji z podmiotami, weryfikuje spełnienie wymogów prawa oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu w tych sprawach, w celu zapewnienia zgodności działania podmiotów z przepisami prawa.
 • Prowadzi bazę danych finansowych polskich przewoźników lotniczych, zarządzających lotniskami oraz agentów obsługi naziemnej w zakresie danych finansowych.
 • Bierze udział w sprawach związanych ze sporządzaniem listy przewoźników lotniczych uprawnionych do korzystania ze stawki VAT 0%, w tym w prowadzeniu korespondencji z przewoźnikami, weryfikuje spełnienie kryteriów uprawniających, przygotowuje projekt listy do publikacji oraz uczestniczy we współpracy z Ministerstwem Finansów w celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w transporcie lotniczym.
 • Zbiera i uczestniczy w analizie informacji dotyczących polityki państw UE i państw trzecich oraz dokumentów organizacji międzynarodowych i zrzeszeń w zakresie zagadnień ekonomiczno-finansowych związanych z rynkiem transportu lotniczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa, podstaw rachunkowości i analizy finansowej
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta / interesanta (umiejętności interpersonalne), myślenie analityczne, kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza o rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie,
 • Wiedza o polskiej i europejskiej gospodarce,
 • Podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ