Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139728

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Obsługa klientów zewnętrznych – pracownicy firm szkoleniowych

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Organizuje i/lub prowadzi szkolenia/seminaria/konferencje dla pracowników Ministerstwa.
 • Zarządza indywidualnymi programami rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa.
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań z zakresu zamówień publicznych dotyczących szkoleń.
 • Opracowuje rozwiązania dla Ministerstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 6 miesięcy w obszarze rozwoju zawodowego i organizacji szkoleń
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i rozporządzeń wykonawczych w zakresie szkoleń
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy w zakresie rozwoju zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1