Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Bierze udział w monitorowaniu oraz analizowaniu bieżącej sytuacji oraz procesów na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych, w szczególności rynkach skarbowych papierów wartościowych (przy zastosowaniu m.in. systemów Refinitiv i Bloomberg)
 • Bierze udział w opracowywaniu planów potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz źródeł ich finansowania w ramach strategii zarządzania długiem publicznym oraz na podstawie bieżących uwarunkowań budżetowych i rynkowych
 • Sporządza okresowe publikacje analityczne o rynkach finansowych, w szczególności rynkach skarbowych papierów wartościowych
 • Bierze udział w opracowywaniu bieżących informacji związanych z realizacją potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i ich finansowaniem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych (matematyka finansowa)
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemów teleinformatycznych (Refinitiv, Bloomberg)
 • Umiejętność programowania w języku Visual Basic