Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136971

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


 


UMOWA NA ZASTĘPSTWO


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie obsługi budżetowej oraz w zakresie zamówień publicznych Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), a także współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury w tych obszarach.
 • Obsługuje stronę internetową PKBWL.
 • Aktualizuje i dokonuje przeglądu procedur PKBWL.
 • Archiwizuje dokumentację PKBWL.
 • Prowadzi zastępstwo w zakresie obsługi sekretarskiej PKBWL.
 • Przygotowuje projekty pism pod nadzorem sekretarza PKBWL.
 • Wspomaga Sekretarza PKBWL w zakresie opracowywania analiz z zakresu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu posiedzeń, spotkań, szkoleń i konferencji PKBWL.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania administracji publicznej
 • Podstawowa wiedza z zakresu działalności PKBWL
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe