Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129951

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Obsługuje pod względem organizacyjnym Departament Budżetu i Finansów, w tym prowadzi ewidencję czasu pracy Pracowników Departamentu, (w zakresie pozostającym we właściwości Departamentu), odbiera telefony, przekazuje informacje interesantom, przekierowuje rozmowy do odpowiednich osób, łączy rozmowy wychodzące i przychodzące
 • Prowadzi rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Departamentu Budżetu i Finansów, w tym przekazuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą przełożonym oraz koordynuje obieg dokumentów w Departamencie Budżetu i Finansów zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Prowadzi terminarz spotkań Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, przygotowuje i zapewnia obsługę (od strony technicznej) spotkań prowadzonych w ramach działalności Departamentu Budżetu i Finansów
 • Komunikuje się z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz innymi podmiotami w zakresie wymiany informacji dotyczących spraw prowadzonych przez Departament Budżetu i Finansów
 • Przygotowuje projekty pism, wystąpień, prezentacji na polecenie Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów i Zastępcy Dyrektora Departamentu
 • Archiwizuje dokumentację Departamentu Budżetu i Finansów w zakresie przechowywanych dokumentów będących we właściwości sekretariatu
 • Opracowuje zapotrzebowanie na materiały i pomoce biurowe oraz dystrybuuje je w Departamencie Budżetu i Finansów oraz wykonuje inne działania zlecone przez Dyrektora Departamentu i Zastępcę Dyrektora, zapewniające spójne funkcjonowanie Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Dokładność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność
 • Radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Wysoka kultura osobista
 • Uczciwość i rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ