Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126617

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na zapytania wnioskodawców związane z dostępem do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego w zakresie właściwości departamentu.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów odpowiedzi Ministra Finansów na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego.
 • Bierze udział w opracowywaniu zbiorczych informacji statystycznych w zakresie dotyczących wyników kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych.
 • Bierze udział w przygotowaniu zbiorczych informacji o wynikach działania departamentu na potrzeby kontroli zarządczej oraz ryzyka operacyjnego.
 • Współpracuje z właściwymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MF w przygotowaniu wypowiedzi dla prasy z zakresu spraw realizowanych przez departament.
 • Bierze udział w przygotowywaniu informacji i obsłudze kontroli prowadzonych w departamencie przez zewnętrzne organy kontrolne.
 • Bierze udział w opracowywaniu zbiorczych informacji dotyczących przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.
 • Bierze udział w opracowywaniu zbiorczych informacji statystycznych zw. z wykonywaniem zadań Szefa KAS w zakresie orzecznictwa w sprawach sankcji zastosowanych w związku z wojną na Ukrainie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o KAS
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
APLIKUJ TERAZ