Podejmij wyzwanie

Recepcjonistka / Recepcjonista
(Warszawa)
CEL PRACY
 • wsparcie administracyjno - organizacyjne działów operacyjnych, sekretariatu i recepcji
 • administracja pocztą firmową
 • zarządzanie obiegiem dokumentów (faktury, specyfikacje itp.) i prowadzenie baz danych
 • obsługa urządzeń biurowych
 • obsługa centrali telefonicznej
 • zamawianie artykułów biurowych
 • organizacja spotkań firmowych
 • prowadzenie kalendarza spotkań i rezerwacja noclegów
OCZEKUJEMY
 • mile widziane doświadczenie w wykonywaniu prac administracyjnych
 • komunikatywna (czynna) znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • umiejętności efektywnej organizacji pracy i podzielności uwagi
 • rzetelność i obowiązkowość
 • wysokiej kultury osobistej i nienagannej prezencji
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ