Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84818

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • wskazuje kierunki rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie, w tym tworzonych w ramach projektów i programów realizowanych z udziałem europejskich funduszy strukturalnych
 • programuje systemy informatycznye które wspomagałby działalność Urzędu z wykorzystaniem różnych języków i narzędzi programistycznych oraz ocenia ich przydatność
 • monitoruje rynek pod kątem zmian, trendów, nowych technologii
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz innymi zespołami zadaniowymi w zakresie wdrażania nowych i modernizowania wykorzystywanych systemów informatycznych, wspomagających działalność Urzędu oraz przygotowuje analizy, opinie, prezentacje w tym zakresie
 • analizuje dokumentację techniczną istniejących systemów informatycznych w Urzędzie oraz przygotowuje raporty, opinie, sprawozdania lub ekspertyzy z funkcjonowania, użyteczności tych systemów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie programowania lub administrowania lub integracji systemów informatycznych (w tym systemów bazodanowych) lub w zakresie tworzenia zapytań SQL
 • Umiejętność projektowania relacyjnych baz danych Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL
 • Umiejętność programowania: C/C++/C#, PHP, Python, Visual Basic
 • Umiejętność projektowania aplikacji www
 • Umiejętność programowania aplikacji bazodanowych
 • Umiejętność tworzenia zapytań SQL
 • Umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ