Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79274

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku występuje koniczność częstego reprezentowania urzędu na zewnątrz, oraz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • analizuje otoczenie prawne oraz potrzeby biznesowe wynikające z rozwiązań dostarczanych w ramach projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w celu opracowania spójnej wizji całości rozwiązania;
 • koordynuje proces zgłaszania, oceny i opiniowania oraz zatwierdzania wniosków zmianowych w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • koordynuje współpracę z interesariuszami oraz wykonawcami projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • koordynuje i opracowuje stanowiska, analizy, dokumenty w zakresie prac projektowych realizowanych w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • przygotowuje dokumentację projektową wymaganą odpowiednio do realizowanego etapu projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • uczestniczy w opracowaniu planu wdrożeń i testów, a także uczestniczy w testach akceptacyjnych w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • zbiera wymagania od interesariuszy i użytkowników we współpracy z zespołami analitycznymi i wytwórczymi w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • współpracuje z innymi podmiotami oraz komórkami resortu podczas realizacji projektu, w szczególności uczestniczy w pracach związanych z procedowanymi zamówieniami i umowami w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze IT
 • Wiedza z zakresu: znajomości zagadnień z obszaru analizy i projektowania systemów, znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem wymaganiami, znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą, znajomości cyklu wytwórczego dla systemów informatycznych, znajomość BPMN i UML
 • Umiejętności z zakresu: obsługi narzędzi modelowania analitycznego (np. Enterprise Architect)
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 2 lat doświadczenia w obszarze projektów związanych z rozwojem lub wdrażaniem systemów IT
 • Przeszkolenie z metodyk projektowych (np. PRINCE2, Agile)
 • Przeszkolenie z zarządzania usługami IT – np. ITIL lub CoBIT
 • Przeszkolenie z architektury korporacyjnej – TOGAF
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętności: znajomość narzędzi wspierających realizację projektów, m.in. JIRA, Confluence, Share Point
APLIKUJ TERAZ