Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135547

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dojście do podjazdu nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Budynek jest wyposażony w systemy: kontroli dostępu (SKD) oraz w dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). Budynek posiada dwa dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada na siódmym piętrze toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).


Warunki na stanowisku pracy: • praca biurowa;
 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje opinie prawne na potrzeby Dyrektora Zakładu i jego Zastępców oraz komórek organizacyjnych Zakładu.
 • Prowadzi zastępstwo procesowe organu emerytalnego oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
 • Opracowuje pisma procesowe i środki odwoławcze od orzeczeń sądów powszechnych oraz administracyjnych.
 • Przygotowuje i opiniuje projekty umów i dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w wykonywaniu obsługi prawnej organów administracji publicznej lub świadczenie pomocy prawnej w charakterze radcy prawnego
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu procedury cywilnej oraz administracyjnej, a także z zakresu zamówień publicznych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej
 • Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych
APLIKUJ TERAZ