Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Radca Prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DPZP/78/24

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej działań delegowanych i wspólnej polityki rybołówstwa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę 

 

Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Przygotowywanie opinii oraz udzielanie porad wymagających interpretacji przepisów prawa w zakresie działania Wydziału,
 • Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (procedur, zarządzeń), a także projektów regulaminów naborów,  umów oraz aktów prawnych, 
 • Reprezentowanie Prezesa Agencji oraz Agencji przed sądami administracyjnymi.
Wymagania konieczne:
 • uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. obsługi prawnej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu funduszy europejskich i finansów publicznych,
 • praktyczna umiejętność stosowania przepisów prawnych, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wdrażaniem funduszy europejskich
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, w przypadku aplikowania na stanowisko Radca Prawny – potwierdzenie posiadania uprawnień.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.