Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138646

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
 • Reprezentacja urzędu na zewnątrz
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze I i II oraz III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Samodzielnie prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
 • Reprezentuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (sporządza odpowiedzi na skargę, bierze udział w rozprawach) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (sporządza skargę kasacyjną, udziela odpowiedzi na skargę kasacyjną, bierze udział w rozprawach).
 • Sporządza interpretacje i opinie prawne dotyczące przepisów regulujących sprawy z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu zapewnienia jednolitości wykładni.
 • Opiniuje projekty pism (stanowisk) przygotowane przez komórki merytoryczne GIF w sprawach budzących wątpliwości prawne.
 • Bierze udział w wypracowywaniu wykładni przepisów prawa z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość ustawy - Kodeks spółek handlowych
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • wpis na listę radców prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność argumentacji i negocjowania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność sprządzania projektów decyzji / postanowień administracyjnych