Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Radca Prawny w Departamencie Działań Delegowanych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DDD/72/23

Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Rozpatrywanie środków zaskarżenia składanych na rozstrzygnięcia wydawane w zakresie działań realizowanych przez departament;
 • Obsługa prawna, w tym sporządzanie opinii prawnych w sprawach leżących w kompetencji departamentu oraz w zakresie stanowisk i opracowań w sprawach, w których departament wyznaczony został jako departament wiodący;
 • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów wewnętrznych, projektów umów, aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie kompetencji departamentu;
 • Konsultacje prawne dotyczące interpretacji przepisów, zajmowanych stanowisk i trybu postępowania ze sprawami realizowanymi przez departament;
 • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem umowy w zakresie działań realizowanych przez departament;
 • Sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących obszaru działania i zadań realizowanych przez departament
 • Podejmowanie decyzji w przedmiocie zasadności uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze,
 • Wpis na listę radców prawnych,
 • Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych,
 • Praktyczne umiejętności interpretacji tekstu prawnego.
Wymagania pożądane:
 • Co najmniej dwa lata doświadczenia na stanowisku radcy prawnego,
 • Odpowiedzialność, samodzielność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność w wykonywaniu zadań.
APLIKUJ TERAZ