Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83630

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie/sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Udziela pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji w sytuacjach kryzysowych
 • Prowadzi działalność psychoedukacyjną
 • Prowadzi badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz wydaje orzeczenia psychologiczne w tym zakresie
 • Prowadzi interwencje odreagowania psychicznego w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Uczestniczy w diagnozowaniu problemów w indywidualnych sprawach dotyczących policjantów i pracowników Policji
 • Sporządza psychologiczną analizę
 • Opracowuje ogólnopolskie standardy działań profilaktycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magister psychologii i studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy w zawodzie psychologa
 • Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie psychologii transportu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętności: argumentowania, negocjacji, podejmowania decyzji, współpracy i pracy zespołowej, radzenia sobie w sytuacjach stresujących, obsługi komputera
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: specjalizacja kierunkowa lub studia podyplomowe z zakresu merytorycznego
 • Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty
 • Znajomość języka angielskiego na poziom B2
 • Posiadanie statusu osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub ukończone kursy lub szkolenia z zakresu merytorycznego o czasie trwania minimum 150 godzin dydaktycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
APLIKUJ TERAZ