Ogłoszenie numer: 9103600, z dnia 2024-07-05

Ośrodek Wsparcia PARTNERZY, prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ogłasza nabór na stanowisko:

PSYCHOLOG

Ośrodek Wsparcia PARTNERZY to placówka dziennego pobytu dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Działamy na terenie warszawskiej Woli od 2007 roku, a naszym celem jest zwiększenie samodzielności i niezależności życiowej odbiorców naszych działań. Jesteśmy jedyną placówką na terenie Warszawy, która świadczy tak kompleksowe wsparcie dla szerokiej grupy osób z zaburzeniami psychicznymi.

Psycholog

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Diagnoza możliwości i predyspozycji uczestników Ośrodka,
 • Prowadzenie spotkań indywidualnych, w tym poradnictwa i terapii psychologicznej,
 • Prowadzenie grupowych form wsparcia (m.in. Sesje Społeczności, Warsztaty Psychoedukacyjne),
 • Opracowanie opinii psychologicznych do celów konsultacyjnych i orzeczniczych,
 • Za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska,
 • Współpraca z realizatorami innych form wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej,
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi,
 • Udział w akcjach promocyjnych Stowarzyszenia.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, ukończone studia psychologiczne (warunek niezbędny),
 • Znajomość narzędzi i testów diagnostycznych, m.in. Skala Inteligencji Stanford-Binet, Wechslera (będzie dużym atutem),
 • Doświadczenie w pracy zawodowej lub pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną (będzie dużym atutem),
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych,
 • Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel).

Oferujemy

 • Pracę w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę od 1 sierpnia 2024 roku,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia (minimum 6000 zł brutto),
 • Pełną pasji i wyzwań pracę w dużej, rozpoznawalnej organizacji pozarządowej, będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • Możliwość stałej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.