Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Psycholog szkolny
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/24/07716
OBOWIĄZKI:
- koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Kanadyjskiej Szkole Podstawowej- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, - minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - koordynowanie wolontariatu w klasach 1-8, - pomoc przy doraźnych zastępstwach (do 5 godzin tygodniowo), prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci w ramach zastępstw.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Psycholog
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
Język: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Język: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe, kierunek: psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, 3 miesiące doświadczenia zawodowego, bardzo dobra znajomość j. angielskiego, komunikatywna znajomość j. polskiego.Godziny pracy: 8-16.

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy