Projektant / Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
 • kompleksowe zarządzanie powierzonymi projektami zgodnie z postanowieniami umowy kontraktowej oraz zasadami obowiązującymi w Spółce. W szczególności praca z budżetem bazowym oraz harmonogramem bazowym,
 • sporządzanie wycen, w celu złożenia oferty,
 • współudział merytoryczny w procesie planowania projektu,
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień,
 • realizacja i optymalizacja przyjętego budżetu zgodnie z założonymi parametrami,
 • bieżąca kontrola wskaźników finansowych i jakościowych realizowanych projektów,
 • rozliczanie wykonanych prac,
 • zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć,
 • sporządzanie okresowych raportów o stanie prac na poszczególnych projektach,
 • bieżąca współpraca i udział w negocjacjach z dostawcami / podwykonawcami,
 • reprezentowanie Spółki przed Inwestorami i osobami przez niego wskazanymi.
Wymagania:
 • min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami w budownictwie kubaturowym – przemysłowym (warunek konieczny),
 • wykształcenie techniczne (warunek konieczny),
 • znajomość języka angielskiego,
 • mile widziana umiejętność wyceniania prac projektowych,
 • mile widziane dodatkowe wykształcenie w zarządzaniu projektami,
 • doświadczenie w BIM mile widziane.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub b2b,
 • możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • szeroki wybór szkoleń,
 • elastyczny czas pracy (możliwość pracy zdalnej),
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ