Projektant Branży Mostowej
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
 • Przygotowywanie i kontrola dokumentacji projektowej
 • Analiza rozwiązań technicznych i materiałów pod kątem doboru technologii lub metod budowlanych
 • Weryfikacja poprawności i optymalizacja rozwiązań projektowych, sporządzanie przedmiarów robót
 • Dbanie o terminową realizację projektów: udział w przygotowaniu i przestrzeganiu harmonogramów realizacji prac projektowych
 • Komunikacja z projektantami, podwykonawcami i innymi działami w celu koordynacji prac
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych zespołów projektowych, radach technicznych, wizytach terenowych i inwentaryzacjach terenowych
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego
 • Udział w przygotowywaniu kosztorysów i wycen
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne - Budownictwo, specjalność Mosty
 • Minimum 3 lata doświadczenia w projektowaniu infrastrukturalnym (mosty)
 • Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności inżynieria mostowa
 • Praktyczna znajomość aktów prawnych i norm z zakresu budownictwa ogólnego;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Znajomość języka angielskiego, w tym technicznego;
 • Mile widziana iegła znajomość programów inżynierskich: AutoCAD i Sofistik, Midas lub podobnych programów do projektowania mostów
 • Znajomość aplikacji Microsoft Office (Word, Excel…)
Oferujemy:
 • Rozwój w międzynarodowym biurze projektowym
 • Możliwość realizacji prestiżowych projektów infrastrukturalnych
 • Pracę w dogodnej lokalizacji - centrum Warszawy
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Opieka medyczna
 • Karta multisport
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.