IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Project Manager

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1375] A


Zadania:
 • zarządzanie i koordynacja pracy zespołu projektowego tworzącego oprogramowanie: od pomysłu do utrzymania
 • planowanie zakresu, harmonogramu, budżetu i zasobów projektu
 • koordynowanie procesu zbierania wymagań biznesowych i technicznych
 • zarządzanie realizacją zadań przez zespoły projektowe, monitorowanie postępu prac,
 • kontrola zakresu i identyfikacja zmian oraz ich wpływu na budżet
 • uzgadnianie pracochłonności i terminu realizacji zmian wraz z wpływem na harmonogram i budżet
 • zarządzanie zmianą, analiza i zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • budowanie, komunikowanie oraz utrzymywanie relacji z interesariuszami projektu
 • tworzenie i prowadzenie rozbudowanej dokumentacji projektowej
 • zarządzanie komunikacją w projekcie

 

Wymagania:
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom komunikatywny)
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy
 • orientacja na wynik
 • umiejętność zarządzania i pracy w zespole
 • umiejętności sprzedażowe
 • metodologia pracy:
  • agile managment: scrum, kanban
  • issue tracking tool: jira
  • knowledge repository: confluence
  • QA manager - yes
  • non-algile managment - PRINCE


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ