IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Project Manager

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1650] U


Job description:
 • Odpowiedzialność za złożone projekty i za pomoc przy ich projektowaniu i realizacji
 • Uczestnictwo w tworzeniu i konsolidowaniu wymagań dla zaangażowanych jednostek zarządzania klientami (w szczególności kompleksowych wymagań, które wpływają na wiele różnych specjalności i związane z nimi procesy)
 • Pełna odpowiedzialność za wydajność projektów i zwrot z inwestycji.
 • Zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemów IT
 • Przedstawienie scenariusza wraz z oceną wpływu na system IT, szacowanie zysków biznesowych oraz zwrotu z inwestycji
 • Realizacja i koordynacja procesu Software Delivery
 • Odpowiedzialność za terminy i koszty
Qualifications:
 • Odpowiedzialność, umysł analityczny, umiejętność logicznego myślenia
 • Dbałość o szczegóły/rzetelność / dokładność
 • Dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 • Komunikatywność, kreatywność, samodzielność, kultura osobista
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych
 • Umiejętność interpretacji zapisów procedur
 • Odporność na stres (umiejętność pracy pod presją czasu)
 • Innowacyjność
 • Umiejętność kierowania złożonymi programami o wartości wielu milionów € na szczeblu Dyrekcji Generalnej w korporacji.
 • Umiejętność kontrolowania poszczególnych etapów przebiegu projektu i koordynowania działań poszczególnych zespołów
 • Umiejętność kierowania dużym projektem (np. >10 osób w ciągu 2 lat)
 • Doświadczenie w różnych dziedzinach technicznych i funkcjonalnych
 • Praca w minimum 5 projektach informatycznych, w tym minimum 4 na stanowisku kierowniczym i/lub certyfikat PMI
 • Dobra znajomość produktów głosowych i transmisji danych
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami migracji/produkcji programów / usług
 • Doświadczenie w projektach integracyjnych
We offer:
 • Pracę dla firmy z branży telekomunikacyjnej
 • Możliwość skorzystania z: prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie - na preferencyjnych warunkach
 • Współpraca na podstawie B2B


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ