E.ON Polska jest częścią Grupy E.ON, wiodącego międzynarodowego koncernu energetycznego. W Polsce działamy głównie na terenie Warszawy, obsługując ponad milion klientów. Oferujemy szeroki wybór nowoczesnych produktów i usług. Wspieramy również rozwój energii ze źródeł odnawialnych.

Prawnik
Miejsce pracy: Warszawa
Nasze wymagania
 • 3 – 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku prawnika,
 • Wykształcenie wyższe prawnicze; tytuł zawodowy radcy prawnego lub minimum 2 rok aplikacji radcowskiej - mile widziane,
 • Doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku pracy lub w kancelarii; doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora energetycznego lub innego rynku regulowanego – mile widziane,
 • Znajomość prawa cywilnego: materialnego i procesowego, prawa handlowego, ewentualnie prawa pracy lub z zakresu IT; znajomość przepisów z obszaru regulacji energetyki - mile widziana
 • Umiejętność analitycznego i samodzielnego myślenia,
 • Rzetelność oraz wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • Znajomość systemów informacji prawnej oraz programów MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie.
Twój zakres obowiązków
 • Przygotowywanie stanowisk prawnych, opinii do umów zawieranych przez Spółkę oraz projektów umów związanych z bieżącą działalnością Spółki,
 • Wsparcie formalno – prawne działalności operacyjnej Spółki w zakresie wprowadzania nowych produktów i usług, a także nowych kanałów sprzedaży i kontaktu z Klientem,
 • Weryfikowanie od strony prawnej propozycji regulacji Spółki związanych z jej działalnością (regulaminy, programy zgodności itp.),
 • Proponowanie i wdrażanie nowych procedur (wynikających ze zmian w regulacjach prawnych lub podyktowanych zmianami realiów społeczno-gospodarczych),
 • Udzielanie wyjaśnień na żądanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Reprezentowanie spółki w postępowaniach sądowych.
To oferujemy
 • umowę na okres zastępstwa
 • pracę w trybie hybrydowym
 • dwie premie w roku
 • dwa dodatkowe dni wolne w roku
 • kartę żywieniową zasilaną co miesiąc
 • kafeterię benefitów
 • dofinansowanie do wypoczynku Twojego i Twojego dziecka
 • extra gotówkę na święta dla pracowników i podarunki dla dzieci
 • karta multisport
 • opiekę medyczną
 • sekcje sportowe
 • konkursy pracownicze
APLIKUJ TERAZ