Poszukujemy:
Prawnik w dziale projektowym
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
 • analiza sytuacji prawnej nieruchomości wraz z analizą formalno-prawną,
 • kompletowanie dokumentów formalnych i technicznych dotyczących nieruchomości,
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji działań w ramach procesu inwestycyjnego,
 • analiza przepisów prawa, w tym przepisów prawa miejscowego,
 • współuczestnictwo w zarządzaniu prawną sferą projektów budowlanych w zakresie pozyskiwania decyzji, uzgodnień, zawierania umów, porozumień, również w obszarze infrastrukturalnym i środowiskowym.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelarii prawnej w zakresie procesu inwestycyjnego,
 • znajomość rynku nieruchomości, procedur administracyjnych, w tym bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa budowlanego – wsparcie w uzyskiwaniu rozstrzygnięć administracyjnych w toku procesu inwestycyjnego,
 • umiejętność analizy uwarunkowań formalnych i technicznych wpływających na możliwość realizacji inwestycji,
 • inicjatywa i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
 • pełna dyspozycyjność w zakresie obsługi prawnej inwestycji w całej Polsce.
Benefity:
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie zajęć sportowych - Mutlisport
 • spotkania integracyjne
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol."

Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.