Praktyki w Departamencie Prawnym i Administracji
Miejsce pracy: Warszawa

Obecnie prowadzimy rekrutację na bezpłatne praktyki w Departamencie Prawnym oraz w Departamencie Administracji. Minimalny okres trwania praktyk to 1 miesiąc. Zapewniamy, że będzie to efektywnie wykorzystany czas oraz doskonała okazja do nauki, zdobycia doświadczenia, a także znalezienia swojej przyszłej ścieżki kariery.

 

Jeśli dołączysz do Zespołu w DEPARTAMENCIE PRAWNYM (Dział Egzekucji), będziesz zajmować się m.in.:
 • Analizą spraw pod kątem wyboru optymalnej ścieżki postępowania egzekucyjnego.
 • Współpracą z sądami, urzędami, komornikami i innymi instytucjami publicznymi.
 • Pomocą w przygotowywaniu pism w postępowaniu egzekucyjnym (m. in. wnioski egzekucyjne, pisma do komorników sądowych w toku sprawy) oraz dokumentacji do urzędów (m. in. do sądów i organów egzekucji).
 • Monitorowaniem i raportowaniem terminowości i skuteczności podejmowanych w sprawach działań.
Realizując praktyki w DEPARTAMENCIE ADMINISTRACJI będziesz zajmować się m.in.:
 • Rejestracją, dystrybucją i archiwizacją dokumentów w spółce - zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Ewidencją i przygotowywaniem korespondencji do wysyłki.
 • Skanowaniem dokumentów do systemu.
 • Obsługą recepcyjną biura.
 • Wsparciem administracyjnym firmy związanym z jej codziennym funkcjonowaniem.
Oferujemy:
 • Możliwość sprawdzenia się w realnych zadaniach biznesowych w dużej organizacji finansowej.
 • Pomoc i wsparcie opiekuna merytorycznego przez cały czas trwania praktyk.
 • Atmosferę szacunku i partnerstwa, pracę w zgranym i doświadczonym zespole profesjonalistów.
 • Możliwość zaliczenia praktyk studenckich.
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk.
 • Dla najlepszych - możliwość zatrudnienia po praktykach.
Zaaplikuj jeśli:
 • Jesteś studentem III-V roku prawa (dot. praktyk w Departamencie Prawnym).
 • Jesteś studentem III-V roku administracji lub innych kierunków powiązanych z czynnościami administracyjnymi, np. archiwistyka, logistyka, bibliotekoznawstwo, etc. (dot. praktyk w Departamencie Administracji).
 • Lubisz się uczyć i chętnie współpracujesz z innymi.
 • Jesteś osobą komunikatywną i otwartą na nowe doświadczenia.
 • Dobrze organizujesz własną pracę.
 • Będziesz w stanie wygospodarować min. 3-4 dni w tygodniu na odbycie praktyk.

Obecnie prowadzimy rekrutację na bezpłatne praktyki w Departamencie Prawnym oraz w Departamencie Administracji. Minimalny okres trwania praktyk to 1 miesiąc. Zapewniamy, że będzie to efektywnie wykorzystany czas oraz doskonała okazja do nauki, zdobycia doświadczenia, a także znalezienia swojej przyszłej ścieżki kariery.

 

Jeśli dołączysz do Zespołu w DEPARTAMENCIE PRAWNYM (Dział Egzekucji), będziesz zajmować się m.in.:
 • Analizą spraw pod kątem wyboru optymalnej ścieżki postępowania egzekucyjnego.
 • Współpracą z sądami, urzędami, komornikami i innymi instytucjami publicznymi.
 • Pomocą w przygotowywaniu pism w postępowaniu egzekucyjnym (m. in. wnioski egzekucyjne, pisma do komorników sądowych w toku sprawy) oraz dokumentacji do urzędów (m. in. do sądów i organów egzekucji).
 • Monitorowaniem i raportowaniem terminowości i skuteczności podejmowanych w sprawach działań.
Realizując praktyki w DEPARTAMENCIE ADMINISTRACJI będziesz zajmować się m.in.:
 • Rejestracją, dystrybucją i archiwizacją dokumentów w spółce - zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Ewidencją i przygotowywaniem korespondencji do wysyłki.
 • Skanowaniem dokumentów do systemu.
 • Obsługą recepcyjną biura.
 • Wsparciem administracyjnym firmy związanym z jej codziennym funkcjonowaniem.
Oferujemy:
 • Możliwość sprawdzenia się w realnych zadaniach biznesowych w dużej organizacji finansowej.
 • Pomoc i wsparcie opiekuna merytorycznego przez cały czas trwania praktyk.
 • Atmosferę szacunku i partnerstwa, pracę w zgranym i doświadczonym zespole profesjonalistów.
 • Możliwość zaliczenia praktyk studenckich.
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk.
 • Dla najlepszych - możliwość zatrudnienia po praktykach.
Zaaplikuj jeśli:
 • Jesteś studentem III-V roku prawa (dot. praktyk w Departamencie Prawnym).
 • Jesteś studentem III-V roku administracji lub innych kierunków powiązanych z czynnościami administracyjnymi, np. archiwistyka, logistyka, bibliotekoznawstwo, etc. (dot. praktyk w Departamencie Administracji).
 • Lubisz się uczyć i chętnie współpracujesz z innymi.
 • Jesteś osobą komunikatywną i otwartą na nowe doświadczenia.
 • Dobrze organizujesz własną pracę.
 • Będziesz w stanie wygospodarować min. 3-4 dni w tygodniu na odbycie praktyk.
APLIKUJ TERAZ