poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Praktykant / Praktykantka w Wydziale Świadczeń Pracowniczych - praktyki płatne
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:
 • wsparcie w obsłudze międzynarodowych świadczeń przejazdowych pracowników, członków ich rodzin, emerytów i rencistów spółek PKP obsługiwanych przez PKP S.A.
 • przygotowywanie korespondencji i wysyłka międzynarodowych dokumentów przejazdowych do spółek obsługiwanych przez PKP S.A. oraz emerytów i rencistów
 • wsparcie w uzgadnianiu wykazów dotyczących wpłat za wydanie międzynarodowych dokumentów przejazdowych
 • wsparcie w realizacji wniosków dotyczących benefitów pracowniczych
 • przygotowywanie raportów
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • statusu studenta lub absolwenta (preferowane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia, Administracja)
 • bardzo dobrej umiejętności komunikacji i współpracy w zespole
 • dyskrecji, sumienności, dokładności
 • sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • dobrej organizacji pracy oraz umiejętności pracy pod presją czasu
 • samodzielności, inicjatywy w działaniu
Co możemy Ci zaoferować?
 • Płatną praktykę przez okres 3 miesięcy
 • Możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Opiekę merytoryczną kompetentnego opiekuna
 • Praktykę w miłej atmosferze
 • Możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyki
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ