Narodowy Bank Polski

Departament Emisyjno-Skarbcowy

poszukuje kandydatów do pracy w Zespole ds. Analiz Obiegu Gotówkowego


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • prowadzenie analiz pozwalających na dokonywanie oceny funkcjonowania działalności emisyjno-skarbcowej oraz stopnia i kierunków jej optymalizacji,
 • realizowanie projektów analityczno-badawczych w obszarze prognozowania struktury nominałowej obiegu gotówkowego oraz poziomu zapasu emisyjnego NBP,
 • opracowywanie modelu ekonometrycznego dla potrzeb konstrukcji prognoz znaków pieniężnych,
 • udział w pracach związanych z gromadzeniem, weryfikowaniem i analizowaniem danych statystycznych z obszaru systemu obiegu gotówkowego,
 • udział w pracach związanych z modyfikacją i rozbudową systemu sprawozdawczego i platformy analityczno-raportowej, w tym udział w testach i wdrożeniu systemu,
 • udział w pracach związanych z monitorowaniem wdrożenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego,
 • współpraca z EBC oraz innymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 • znajomość funkcjonowania systemów płatności i usług płatniczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz i badań dotyczących produktów i usług bankowych,
 • znajomość zagadnień związanych z badaniami ilościowymi i jakościowymi,
 • doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych statystycznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • inicjatywa i kreatywność w działaniu,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, w szczególności
  potwierdzona odpowiednimi certyfikatami.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność precyzyjnego i przejrzystego formułowania myśli, rekomendacji i ich prezentowania w formie ustnej i pisemnej,
 • doświadczenie w realizacji projektów informatycznych.
APLIKUJ TERAZ