Narodowy Bank Polski

Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym

poszukuje kandydatów do pracy

w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Rynkowym


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przygotowywanie materiałów sprawozdawczych i analitycznych, związanych z problematyką zarządzania rezerwami dewizowymi, w tym mapy ryzyka oraz analiz potencjalnego instrumentarium inwestycyjnego,
 • rozwijanie metod zarządzania ryzykiem finansowym,
 • wycena portfeli inwestycyjnych rezerw walutowych i bieżące monitorowanie ich parametrów,
 • monitorowanie poziomu zabezpieczeń w transakcjach repo i terminowych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe lub końcowy etap studiów w zakresie metod ilościowych w finansach, matematyki finansowej, ekonometrii lub dziedzin pokrewnych;
 • podstawowa wiedza z zakresu instrumentów wykorzystywanych na rynkach finansowych;
 • umiejętności analityczne oraz znajomość praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej
 • znajomość metod zarządzania ryzykiem rynkowym;
 • umiejętność przygotowywania materiałów sprawozdawczych i analitycznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej
 • kreatywność, komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będzie posiadanie doświadczenia w korzystaniu z oprogramowania ekonometrycznego/statystycznego, w szczególności Matlab.

APLIKUJ TERAZ