Narodowy Bank Polski

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych

poszukuje kandydatów do pracy

w Wydziale Strategii Polityki Pieniężnej


Wydział Strategii Polityki Pieniężnej to zespół ekonomistów w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP zajmujący się projektowaniem polityki pieniężnej w Polsce oraz monitorowaniem działań innych banków centralnych. Do podstawowych zadań Wydziału należy przygotowywanie projektów dokumentów Rady Polityki Pieniężnej oraz materiałów analitycznych przydatnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej.

 

Praca w Wydziale pozwala pogłębić wiedzę w zakresie makroekonomii, rozwinąć umiejętności analityczne i badawcze, a także daje możliwość współpracy z doświadczonymi ekonomistami.

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
  • opracowywanie projektów dokumentów Rady Polityki Pieniężnej (Raport o inflacji, Założenia polityki pieniężnej, Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej),
  • monitorowanie sytuacji makroekonomicznej i polityki pieniężnej w kraju i na świecie,
  • sporządzanie raportów i analiz na temat strategii i narzędzi polityki pieniężnej wspierających procesy decyzyjne i operacyjne w NBP.
Wymagania wobec kandydatów:
  • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne (ewentualnie końcowy etap studiów),
  • znajomość zagadnień makroekonomicznych i finansowych,
  • umiejętność pisania i redagowania tekstów ekonomicznych oraz analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych,
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowym atutem będzie:
  • chęć poszerzania wiedzy, w tym poprzez prowadzenie pogłębionych analiz i badań.
APLIKUJ TERAZ