Narodowy Bank Polski

Departament Statystyki

poszukuje kandydatów do pracy

w Wydziale Statystyki Pieniężnej i Bankowej


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • analiza danych ze sprawozdań przekazywanych przez banki dla potrzeb statystyki pieniężnej w celu weryfikacji ich poprawności ,
 • analiza porównawcza danych ze sprawozdań przekazywanych przez banki
  dla potrzeb statystyki pieniężnej i dla potrzeb nadzorczo-ostrożnościowych w celu weryfikacji ich spójności,
 • współpraca z bankami w zakresie przekazywanych przez nie sprawozdań dla potrzeb statystyki pieniężnej,
 • obsługa wewnętrznych systemów przetwarzających dane dla potrzeb statystyki pieniężnej,
 • udział w pracach dotyczących modyfikacji zakresu sprawozdawczości dla potrzeb statystyki pieniężnej,
 • wprowadzanie zmian do modelu danych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne (preferowane kierunki: bankowość lub finanse),
 • znajomość zasad rachunkowości bankowej i sporządzania sprawozdania finansowego banku,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zdolność analitycznego myślenie, dociekliwość i dokładność,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zakresie sporządzania i/lub analizy sprawozdania finansowego banku,
 • znajomość platformy analitycznej Business Objects.
APLIKUJ TERAZ